Advanced Search
Articles in press have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
Category
Progress in targeted observation for meso-scale convective system and some thoughts on its applications to convection nowcasting in large cities
GUO Jianping, CHEN Tianmeng, CHENG Xiaoping, TIAN Weihong, YOU Wei, DANG Ruijun, GUO Xiaoran, WU Jingyan, LI Ning, ZHANG Zhen, SUN Yuping
2023, 42(6): 613-627. DOI: 10.12406/byzh.2023-035
Abstract HTML PDF
Impact of initial water vapor on the upscale growing process of a squall line in South China
SHEN Xinyong, ZHANG Xiaoyan, HUANG Wei, SHENG Jie, LI Xiaofan, ZHAI Guoqing
2023, 42(6): 628-639. DOI: 10.12406/byzh.2022-241
Abstract HTML PDF
The role and characteristics of low-level jet during a persistent rainstorm in Guangxi
QIN Hao, LIU Le, NONG Mengsong, HUANG Yiman, QU Meifang
2023, 42(6): 640-647. DOI: 10.12406/byzh.2023-097
Abstract HTML PDF
Quantitative analysis of water vapor budget of a persistent rainstrom event in Tongren of Guizhou Province
LV Chunyan, CHEN Jun, LIU Yimeng, YANG Qun, XIANG Nan, FU Qing
2023, 42(6): 648-658. DOI: 10.12406/byzh.2023-064
Abstract HTML PDF
Comprehensive analysis of the extreme short-time heavy rain event on 26 June 2022 in Jinsi Gorge, Shangluo
LIU Jiahuimin, PAN Liujie, GUO Damei, QU Liwei, JI Qing, ZHENG Ran
2023, 42(6): 659-669. DOI: 10.12406/byzh.2022-256
Abstract HTML PDF
Evolution characteristics of sudden mountain rainstorm events in Sichuan Province from 2008 to 2017
JIANG Yixiao, LI Shanshan, LI Guoping, LI Chao, CHENYANG Ruixue
2023, 42(6): 670-678. DOI: 10.12406/byzh.2023-041
Abstract HTML PDF
Assessment of multi-source observation merged 1 km-grid precipitation product during the disastrous rainstorms in Guangdong
ZHANG Chunyan, ZHENG Yanping, WANG Peidong, CHEN Yizhi, YANG Sixiao, XIE Shangyou, XIANG Gang
2023, 42(6): 679-691. DOI: 10.12406/byzh.2022-242
Abstract HTML PDF
Staged characteristics analysis of a severe convection over the Dongting Lake area based on dual-polarization Doppler weather radar data
TANG Minghui, CHEN Long, CHEN He, DENG Zhaoping, WU Yahao
2023, 42(6): 692-703. DOI: 10.12406/byzh.2022-170
Abstract HTML PDF
Evaluation and correction of GPM satellite precipitation products during Typhoon "In-Fa" affecting Zhejiang
CAI Zhiying, ZHENG Yan, DUAN Jingjing, ZHU Haoqing, WU Junjie
2023, 42(6): 704-715. DOI: 10.12406/byzh.2023-054
Abstract HTML PDF
Regional correction calibration for OCF precipitation in flood season in Zhejiang Province based on cluster analysis
PAN Xin, MA Yiyi, MAO Chengyan, ZHENG Qian
2023, 42(6): 716-723. DOI: 10.12406/byzh.2023-042
Abstract HTML PDF
Research of rainstorm event disaster hazard assessment method-A case study of "8·12" rainstorm event in Xiaogan City
WANG Fen, HONG Guoping, ZHAO Xiaofang, HE Mingqiong, LIU Jing, LUO Jingfang, DENG Kai
2023, 42(6): 724-730. DOI: 10.12406/byzh.2023-068
Abstract HTML PDF
Research on lightning transient distribution characteristics of cable-stayed bridges
SHI Yajing, CHAI Jian, XU Dajun, PI Ying, Sun Jing
2023, 42(6): 731-738. DOI: 10.12406/byzh.2022-148
Abstract HTML PDF
2023, 42(6): 739-742.
Abstract PDF
2023, 42(6): 743-748.
Abstract PDF