Advanced Search
Articles in press have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
Category
Comparative analysis of potential vorticity between persistent rainstorm and extreme intense rainfall events during the Yangtze-Huaihe Meiyu period
MAO Jiangyu, ZHAO Xuejie, LIU Yimin, HE Bian, WU Guoxiong
2024, 43(2): 121-134. DOI: 10.12406/byzh.2023-202
Abstract HTML PDF
Observational characteristics of summer non-precipitating clouds in Jiulong on the east side of the Qinghai-Tibet Plateau
XU Guirong, WANG Xiaofang, WAN Rong, LI Ping, LI Yusheng, WANG Junchao
2024, 43(2): 135-145. DOI: 10.12406/byzh.2023-148
Abstract HTML PDF
The role of gravity wave in a nocturnal mountain rainstorm in the northeastern Sichuan Basin
WANG Kejun, LI Guoping, XIE Jiaxu, LIU Haiwen
2024, 43(2): 146-157. DOI: 10.12406/byzh.2023-115
Abstract HTML PDF
Analysis of key warning points and environmental conditions for the '4.04'strong downburst event in Hengyang of Hunan
DENG Chaoping, TANG Minghui, SU Tao, LUO Yuan, WU Yahao, TANG Yu
2024, 43(2): 158-167. DOI: 10.12406/byzh.2023-137
Abstract HTML PDF
Fine-scale analysis of hourly precipitation of West China autumn precipitation
WAN Haomin, LI Jian, LI Nina
2024, 43(2): 168-175. DOI: 10.12406/byzh.2023-139
Abstract HTML PDF
Experiment and verification of fine gridded precipitation forecast fusion correction in Sichuan
ZHANG Wulong, CHEN Chaoping, YANG Kangquan
2024, 43(2): 176-184. DOI: 10.12406/byzh.2023-077
Abstract HTML PDF
A forecast model for gale along the coast of Qingdao corresponding to the ECMWF missing-forecast and its operational application
YU Huizhen, MA Yan, LI Ke, GONG Mingxiao, ZHONG Guoqiang
2024, 43(2): 185-194. DOI: 10.12406/byzh.2022-203
Abstract HTML PDF
Study on the simulation experiment about initial condition perturbation construction for convection-allowing ensemble prediction system in Inner Mongolia
JI Yanxia, SUN Xin, ZHANG Hanbin, ZHAO Fei
2024, 43(2): 195-203. DOI: 10.12406/byzh.2023-065
Abstract HTML PDF
Research on the Construction Method of Return Period Assessment Model for Regional Rainstorm Process in Chongqing
WANG Ying, BAI Yingying, DENG Chengzhi, LIU Chuan
2024, 43(2): 204-213. DOI: 10.12406/byzh.2023-091
Abstract HTML PDF
Classification and identification of FY-4A convective initiation products in summer on the Qinghai-Tibet Plateau
JIANG Xiaofei, ZHANG Lina, ZHANG Xin, YAO Shuang
2024, 43(2): 214-223. DOI: 10.12406/byzh.2023-193
Abstract HTML PDF
Calculation and characteristic analysis of water vapor content in the north slope of the Middle Kunlun Mountains
LIU Jing, YANG Lianmei, LI Junjiang, GUO Yuling, LI Aqiao
2024, 43(2): 224-233. DOI: 10.12406/byzh.2023-053
Abstract HTML PDF
Analysis of cloud macro-physical characteristics in Xiangyang of Hubei Province based on ceilometer data
WANG Tianyi, LI Dejun, CHEN Yingying, KUANG Xin, GAO Sheng, OUYANG Wei, YUAN Zhengteng, ZHAO Yujia
2024, 43(2): 234-242. DOI: 10.12406/byzh.2023-188
Abstract HTML PDF
2024, 43(2): 243-245.
Abstract PDF